Ina Vader

Ina Vader Workshops

Thema: Effectief timemanagement: goed weten wat je wilt

In deze workshop werken we aan de CanMeds-competenties: professionaliteit & kwaliteit, leiderschap, communicatie en samenwerking.

Dit doen we vanuit de volgende thema’s:

 • Hoe heeft deze pandemie de afgelopen tijd je werk beïnvloed/bepaald? 
 • Wat betekent dat voor je vitaliteit en je motivatie? 
 • Timemanagement: hoe kun je toekomstgericht je eigen (werk-) doelen bestendigen of hernieuwen en daar effectief en efficiënt je tijd aan besteden?
 • Wat heb je nodig om de komende periode te werken met behoud van vitaliteit voor jou en je collega’s.

Werkwijze op basis van de leercirkel:

 • Uitwisselen van ervaringen in het werk van de afgelopen periode
 • Waar heb je je tijd aan besteed en waren dat ook de dingen die er voor jou toe doen?
 • Analyse van wat dit met jou heeft gedaan
 • Inkadering in begripsvorming
 • Formuleren van leer- en actiepunten
 • Integreren in je beroepsmatig handelen
 • Oefen- en reflectiegesprekken

Workshops data

 

20 en 21 april 2023: 
(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur) nog 3 plaatsen

5 en 6 juni 2023: 
(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur)

 

Data Workshops 2023-2024 (thema volgt nog)

21 en 22 sept 2023

13 en 14 nov 2023

18 en 19 april 2024

3 en 4 juni 2024

 

Workshops kosten

Accreditatie ABAN  ID 468084, 12 ptn

€ 1.085,- inclusief verblijf en cursusmateriaal. (Hotel Opduin Texel) 

Workshop thema’s van de afgelopen jaren:

 • Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes (2021/22)
 • De leiding nemen (2020)
 • Tussen meegeven en forceren (2019)
 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)