Ina Vader

Ina Vader Workshops

Thema 2022-23: Effectief timemanagement: goed weten wat je wilt

In deze workshop werken we aan de CanMeds-competenties: professionaliteit & kwaliteit, leiderschap, communicatie en samenwerking.

Dit doen we vanuit de volgende thema’s:

 • Hoe heeft deze pandemie de afgelopen tijd je werk beïnvloed/bepaald? 
 • Wat betekent dat voor je vitaliteit en je motivatie? 
 • Timemanagement: hoe kun je toekomstgericht je eigen (werk-) doelen bestendigen of hernieuwen en daar effectief en efficiënt je tijd aan besteden?
 • Wat heb je nodig om de komende periode te werken met behoud van vitaliteit voor jou en je collega’s.

Werkwijze op basis van de leercirkel:

 • Uitwisselen van ervaringen in het werk van de afgelopen periode
 • Waar heb je je tijd aan besteed en waren dat ook de dingen die er voor jou toe doen?
 • Analyse van wat dit met jou heeft gedaan
 • Inkadering in begripsvorming
 • Formuleren van leer- en actiepunten
 • Integreren in je beroepsmatig handelen
 • Oefen- en reflectiegesprekken

Workshops kosten 2022-2023

Accreditatie ABAN  ID 468084, 12 ptn

€ 1.085,-  inclusief verblijf en cursusmateriaal. (Hotel Opduin Texel) 

VNVA-leden ontvangen  € 50 korting

 

 

Workshops 2022-23 data

20 en 21 april 2023: 
(donderdag start 11.30 uur -vrijdag tot 16.30 uur) nog 3 plaatsen

5 en 6 juni 2023: 
(maandag start 11.30 uur -dinsdag tot 16.30 uur) 

Thema 2023-24: Effectiever communiceren met je collega's

In deze workshop werken we aan de CanMeds-competenties: professionaliteit & kwaliteit, leiderschap, communicatie en samenwerking.

Deze keer leg ik in de workshop de nadruk op communicatieve vaardigheden in het omgaan met je collega’s in de breedste zin van je werkomgeving.

Hierbij zullen we uitgaan van je eigen cases, zodat je heel concrete oefensituaties kunt uitproberen.

Thema’s die aan de orde komen:

 • Zicht krijgen op je eigen communicatieve stijl, met de daarbij behorende bedoelde en onbedoelde effecten en ontdekken wat voor jou een passende manier is om met je collega’s om te gaan;
 • Geven en ontvangen van feedback;
 • Onderhandelen als middel voor probleemoplossing;

  Werkwijze op basis van de leercirkel:
 • Theoretische handreikingen en begripsverheldering op genoemde thema’s;
 • Analyseren van de eigen situaties;
 • Reflectie op eigen handelen;
 • Oefenen in gedragsalternatieven;
 • Aandachtspunten en handreikingen voor integratie t.b.v. eigen praktisch handelen. 

Workshops kosten 2023-2024

Accreditatie ABAN  12 ptn aangevraagd

€ 1.155,-  inclusief verblijf en cursusmateriaal. (Hotel Opduin Texel) 

VNVA-leden ontvangen  € 50 korting

 

 

Data Workshops 2023-2024 (Effectiever  communiceren met collega's)

21 en 22 sept 2023

13 en 14 nov 2023

18 en 19 april 2024

 

Workshop thema’s van de afgelopen jaren:

 • Effectief timemanagement: goed weten wat je wilt (2022/23)
 • Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes (2021/22)
 • De leiding nemen (2020)
 • Tussen meegeven en forceren (2019)
 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)