Ina Vader

Ina Vader Workshops

Thema 2023-24: Effectiever communiceren met je collega's

In deze workshop werken we aan de CanMeds-competenties: professionaliteit & kwaliteit, leiderschap, communicatie en samenwerking.

Deze keer leg ik in de workshop de nadruk op communicatieve vaardigheden in het omgaan met je collega’s in de breedste zin van je werkomgeving.

Hierbij zullen we uitgaan van je eigen cases, zodat je heel concrete oefensituaties kunt uitproberen.

Thema’s die aan de orde komen:

 • Zicht krijgen op je eigen communicatieve stijl, met de daarbij behorende bedoelde en onbedoelde effecten en ontdekken wat voor jou een passende manier is om met je collega’s om te gaan;
 • Geven en ontvangen van feedback;
 • Onderhandelen als middel voor probleemoplossing;

  Werkwijze op basis van de leercirkel:
 • Theoretische handreikingen en begripsverheldering op genoemde thema’s;
 • Analyseren van de eigen situaties;
 • Reflectie op eigen handelen;
 • Oefenen in gedragsalternatieven;
 • Aandachtspunten en handreikingen voor integratie t.b.v. eigen praktisch handelen. 

Workshops kosten 2023-2024

Accreditatie ABAN  12 ptn.

€ 1.155,-  inclusief verblijf en cursusmateriaal. (Hotel Opduin Texel) 

VNVA-leden ontvangen  € 50 korting

 

 

Data Workshops 2023-2024 (Effectiever  communiceren met collega's)

 

18 en 19 april 2024 (nog 4 plekken vrij op wachtlijst)

 

Workshop thema’s van de afgelopen jaren:

 • Effectief timemanagement: goed weten wat je wilt (2022/23)
 • Effectief handelen in stressvolle situaties en periodes (2021/22)
 • De leiding nemen (2020)
 • Tussen meegeven en forceren (2019)
 • Over in de hand houden en overzien (2018)
 • Tussen wens en werkelijkheid: doelbewust dokteren (2017)
 • Veiligheid binnen de vakgroep/maatschap (2016
 • Zelfvertrouwen als factor in je professioneel functioneren (2015)
 • Persoonlijk leiderschap in dynamische tijden (2014)
 • Staande blijven in tijden van crisis (2013)
 • (Blijven) werken met hart en ziel (2012)
 • Regisseur van je eigen ontwikkeling (2011)
 • Omgaan met spanningen en conflicten (2010)
 • De kunst van het samenwerken (2009)