Ina Vader

Trainer & Coach

Ik ben ruim 35 jaar werkzaam in de medische wereld als trainer, als coach, en als mediator. Met name artsen (specialisten) en maatschappen zijn doelgroep. De coaching betreft vooral loopbaan- en/of managementvragen en zingevingsvraagstukken. Ook begeleid ik artsen bij hun re-integratie na (langdurige) uitval. De begeleiding van maatschappen en/of vakgroepen concentreert zich rond teamontwikkeling en samenwerkingsvragen al dan niet bij fusie.

Image

Achtergrond

Van 1987 tot 2018 organiseerde ik in samenwerking met de Vereniging van Vrouwelijke Nederlandse Artsen (VNVA) een training gericht op het versterken van het functioneren van vrouwelijke artsen, zowel op het persoonlijke als het professionele niveau, met speciale aandacht voor de intercollegiale werkcontacten. Sindsdien bied ik elke jaar enkele workshops aan rond dezelfde thema’s.

In alle maatschappen en teams wordt samenwerken een steeds belangrijker onderdeel van het functioneren van de medicus, zoals in het deelnemen aan maatschaps- of vakgroepvergaderingen, het vormen van medisch beleid, het aansturen van medewerkers, het opleiden van assistenten en het participeren in de medische staf. Dit maakt het noodzakelijk dat elke medische professional behalve vakinhoudelijk goed functioneert, ook communicatief en strategisch vaardig is.

2-daagse Workshops op Texel

Na 2018 geef ik geen Kadertraining meer. In mijn workshops werk ik thema's uit de kadertraining verder uit.  Jaarlijks organiseer ik een aantal workshops voor vrouwelijke artsen. De workshops zijn bedoeld voor allen, die belangstelling hebben voor het thema van dat jaar. Aantal deelneemsters: 12. 

Bekijk de Workshops
2022/2023

Maatschappen en Teams

 • In de loop van de jaren begeleidde ik meer dan honderd maatschappen en vakgroepen. De aanpak varieert afhankelijk van de vraagstelling. Het aantal bijeenkomsten ligt tussen eenmalig of soms meerdere sessies verspreid over enkele jaren.

  Referenties

  Mocht u er prijs op stellen om te horen hoe de begeleiding door andere maatschappen is gewaardeerd, neem contact op, dan geef ik u een aantal referenten. De manier waarop ik werk in mijn rol als procesbegeleider laat ik het liefst typeren door deelnemers aan de begeleidingstrajecten. Zij gebruiken daarvoor woorden als: integer, respectvol, vakbekwaam en inspirerend.

  Ik werk op 2 terreinen met maatschappen en vakgroepen, n.l.:

  • Teamontwikkeling
  • Stagnerende samenwerking

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • Bij teamontwikkeling gaat het om het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en het versterken van de samenwerking.

  In een op de groep toegesneden cursusprogramma werken we aan een situatie waarin:

  • Maten elkaar adequaat feedback geven;
  • Elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken;
  • Besluitvaardig vergaderd wordt;
  • Maten gebruik maken van elkaars kwaliteiten;
  • De som meer is dan de delen.

  Als uw maatschap/vakgroep hieraan wil werken, neem dan contact op via email of telefoon om de mogelijkheden te bespreken.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • In de hectiek van alle dag lukt het vaak niet om voldoende tijd te nemen voor overleg met alle betrokkenen. Soms komen hierbij de onderlinge verhoudingen op scherp te staan. Als hier niet tijdig aandacht wordt besteed is er grote kans op conflicten.

  Dan is het nuttig om externe begeleiding in te schakelen, die de groep kan helpen oplossingen te vinden en te komen tot werkbare verhoudingen.

  Neem contact op via email of telefoon om de mogelijkheden te bespreken.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

Coaching

 • Individuele coaching kan verschillende accenten hebben:

  • Versterken van persoonlijk en professioneel functioneren
  • Versterken van het leidinggeven / de leidinggevende
  • Richting geven aan carrière en levensloopvragen
  • Reïntegratietrajecten na ziekte of burnout.

  In de coaching wordt uitgegaan van jou, in jouw specifieke situatie.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • Wat is nodig om je kracht vrij te maken en (weer) in te zetten voor die activiteiten die belangrijk voor je zijn.

  Er zijn zoveel belemmeringen en valkuilen waardoor je het zicht op je drijfveren en inspiratie gaandeweg kwijtraakt.

  In een gezamenlijk zoekproces exploreren we waar voor jou de inspiratie en (soms verborgen) kracht ligt en welke mogelijkheden je hebt/er zijn om daar vorm aan te geven.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • Het begint te kriebelen, je raakt wat uitgekeken op je huidige baan.. en, wat nu? Wat wil je, waar ligt je passie, wat kan je en durf je een nieuwe stap te wagen? Tijd om er even uit te stappen en ruimte te nemen om de kriebels te bekijken.

  Neem contact op om een hele dag of een aantal dagen te reflecteren te fantaseren, uit te waaien en met een frisse kijk je leven te bezien en een keuzes te maken voor de volgende stap.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • De gesprekken vinden plaats op Texel. De afgelopen periode hebben al veel mensen de weg naar Texel voor coaching gevonden. Texel geeft de mogelijkheid om letterlijk en figuurlijk afstand te nemen en ook jouw vragen te vinden en de tijd te geven. Tijd die je aan jezelf en je eigen ontwikkeling besteedt.

  Er zijn verschillende varianten, een wandeling buiten is er vaak onderdeel van.

  Sommigen kiezen voor een serie gesprekken van 1,5 uur, verdeeld over een aantal maanden en gaan na een gesprek weer huiswaarts.

  Anderen nemen een dag en hebben een gesprek van ca 3 uur, waarvan we een deel -afhankelijk van het weer- in de Texelse natuur zullen lopen. Neem dan goede wandelschoenen mee. 

  En, wellicht heb je nog een eigen variant.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23

 • Veel artsen werken hard en het werk lijkt nooit klaar. Dus doorgaan maar en buffelen. Tijd ontbreekt om afstand te nemen en na te denken over wat je met je werk zou willen en welke initiatieven daarvoor nodig zijn.

  Coaching helpt om afstand te nemen en te onderzoeken: 

  • Wat je met je werk wilt
  • Wat je eigen mogelijkheden zijn om daaraan te werken
  • Wat anderen uit je team of maatschap daarin kunnen betekenen
  • Het kan ook gaan om re-integratie na ziekte en burn-out.

  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

  +31 6 555 834 23