Teamontwikkeling

Bij teamontwikkeling gaat het om het verbeteren van de onderlinge verhoudingen en het versterken van de samenwerking.

In een op de groep toegesneden cursusprogramma wordt gewerkt aan een situatie waarin:

  • maten elkaar adequaat feedback geven;
  • elkaar aanspreken op het nakomen van afspraken;
  • besluitvaardig vergaderd wordt;
  • maten gebruik maken van elkaars kwaliteiten;
  • de som meer is dan de delen.

Als uw maatschap/vakgroep hieraan wil werken, neem dan contact op via email of telefoon om de mogelijkheden te bespreken.