Beleidsontwikkeling

De ‘marktwerking’ in de zorg vergt ook van maatschappen /vakgroepen dat zij op gezette tijden afstand nemen van de drukte van het concrete werk en zich buigen over de vragen:

  • Waar staan wij voor?
  • Op welke manier denken we dat te realiseren?
  • Wat hebben we daarvoor nodig?
  • Wat zijn de kansen en bedreigingen?
  • Hoe sluiten we aan op de vragen van de omgeving/de belanghebbenden?

Externe gespreksleiding levert sturing en structuur aan de gesprekken en leidt tot een gedeeld beleidsplan.

 

Neem contact op via email of telefoon om de mogelijkheden te bespreken.